លោក ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ សានូ ប្រធាន អង្គការ កុគឹសៃ KJO ពីប្រទេសជប៉ុន បានចែកជូនកង់ទៅអោយ អង្គការកុមារអា ស៊ីអាស្ពេកាប្រចំាកម្ពុជាបន្ត

Mr MASAHIRO SANO ប្រធានអង្គការ កុគឹសៃ KJO  – Mr.MASATAKA YAMAMOTO BICYCLE PARKING  FACILITIES DEVELOPMENT  IN JAPON បានផ្តល់ជំនួយកង់និងថវិកា សម្រាប់ចិញ្ចឹមកុហរកំព្រា អាស៊ីអាស្ពេកា និងសិស្សា នុសិស្សក្រីក្រទំាងទីក្រុងនិងជនបទ នៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានប្រព្រឹតិ្តទៅកាល ពីថែ្ងទី០3ខែ១១ឆ្នាំ២០១៤វេលាម៉ោង​ ២រសៀលសិ្ថតនៅ មណ្ឌលកុមារកំព្រា ASP ECAទួលសែ្លង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមនឹមថូត រដ្ឋលេខាធិកាតំណាង ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រី្តក្រសួងសង្គមកិច្ចយុវជន និងយុវនីតិសម្បទា និងមានការ ចូលរួមពីមាតាបិតា សិស្សក្រីក្រ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។

បើតាម លោកស្រី កិមគឹមទ្បាង ប្រធាន អង្គការ អាស៊ីអាស្ពេកា (Enfants D’ASie ASPECA ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា បានថែ្លងថា ការផ្តល់អំណោយលើក នេះអង្គការជប៉ុនបានផ្តល់ជួនដួចជា ទី១បានសម្រេចផ្តល់ជូន ទៅសាលាបឋម សិក្សាទួលសែ្លង ចំនួន២០គ្រឿង ទី២អនុវិទ្យាល័យទួលសែ្លង ចំនួន២០គ្រឿង ទី3បឋមសិក្សាជ័យជំនះ (បឹងកេង កង៣,ភ្នំពេញ)ចំនួន៥០គ្រឿង ទី៤ផ្តល់ជួន ក្រសួង(ស.អ.យ)ចំនួន១២០ គ្រឿងទី៥ផ្តល់ទៅកូនចិញ្ចឹមនៃអង្គការកុមារអាស៊ី  អាស្ពេកាចំនួន១៥០គ្រឿងទី៦ ផ្តល់ទៅសាលា បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈចំនួន៤០ គ្រឿងផងដែរ។ដួចនេះប្អូនៗ ទំាងអស់ត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រ ដើម្បីអោយក្លាយ ទៅជាកូនល្អ សិស្សល្អ ពលរដ្ឋល្អ ដើម្បីបានចូលរួម អភិវឌ្ឍន៏ខ្លួនឯងគ្រួសារ និង សង្គមជាតិ និងដើម្បីតបស្នង ចំពោះម្ចាស់នានា។

(Mr.MASATAKA YAMAMOTO ,ជាប្រធាន BICYCLE  PARKING  FACILITIES DEVELOPMENT តំណាងអោយអង្គការជប៉ុន  ប្រជាជនជប៉ុននិង ក្រុមសម្បុរស ធម៌ជប៉ុន ក៏ដួចរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នូវតែបន្ត ការជួយផ្តល់នូវសំភារៈ និងថវិកា ដើម្បី ជួយដល់កុមារកំព្រាអាស៊ីអាស្ពេកានិងកុមារក្រីក្រកុមារដែលកំពុងតែសិក្សា នៅតាមសាលានានានៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ សូមអោយប្អូនៗ ត្រូវតែខិតខំ រៀនសូត្រអោយបានពូកែ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ សម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយគ្រួសារនិង សង្គមជាតិទៅថែ្ង អនាគត។

ឯកឧត្តម នឹមថូតរដ្ឋលេខាធិកា ក្រសួងសង្គមកិច្ចយុវជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៏បានថែ្លងទៅកាន់ប្អូនៗ កុមារកំព្រា ទូទំាងប្រទេសថា ប្អូនៗត្រូវតែ ជៀសអោយ ឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន និងល្បែងនានា ហើយត្រូវតែខិតខំរៀន សូត្រអោយពូកែនិង ចេះដឹង គុណដល់អ្នកណា ដែលបានជួយដល់ប្អូន។ជាពិសេសក្មួយៗត្រូវតែគោរព អង្គការ ស្តាប់ក្នុងការអប់រំដល់ប្អូនៗនិង ចេះស្តាប់គោរព លោកគ្រូអ្នកគ្រូ អាណា ព្យាបាល និងមានអនាគតល្អ ហើយតែរៀន ភាសាបរទេសក្នុង មួយជីវិយ៉ាងហោច ណាស់ក៏អាចនិយាយភាសាបានមួយដែរ។យើងសង្ឍឹមតែលើប្អូនៗជាទំពាំងស្នង ប្ញស្សីសម្រាប់ អនាគត របស់ប្អូនៗនោះ។

តំណាងអោយ កុមារអាស៊ីអាស្ពេកាក៏ដួច កុមារក្រីក្រមិនខុសពី រូបខ្ញុំនាងខ្ញុំទាំង អស់គ្នាមិនថាស្រីប្រុសទេត្រូវខិតខំរៀនសូត្រ តាមការដាស់តឿនក្រើន រំលឹកជា ញឹកញាប់ដែលបានអប់រំពួកយើងខ្ញុំអោយមានអ នាគតល្អប្រសើរ ដោយមានការ ឧបត្ថម្ភគំាទ្រទំាងសំភារៈ និងថវិកានិងបានការរស់នៅក្នុង មណ្ឌលដើម្បីអនា គត ពួកយើងខ្ញុំទំាងអស់គ្នានោះ។យើងទាំងអស់គ្នាតែង តែចងចំាជានិច្ចនូវ គំរូវីរៈភាព ប្រជាជនជប៉ុន និង អង្គការជប៉ុនផងដែរ។ អង្គការEnfants D’ASie ASPECA បាន ធើ្វពិធីចាប់ឆោ្នតផ្សងសំណាងវត្ថុ អនុស្សាវវីយ៏ សម្រាប់ កុមារដើម្បីលើកទឹកចិត្ត ដល់ពួកគេផងដែរ។

toul13 toul14 art6