ពូជ​ត្រី​ទឹកសាប ស្ថិត​នៅ​ភាគ​ខាងលិច ​នៃ​ទីក្រុង ខែ​ម​បូ ហ្គ្រ​ង់ ប្រទេស​ប្រេ​ស៊ី​ល បាន​ងាប់

ពូជត្រីទឹកសាប ស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុង ខែមបូ ហ្គ្រង់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានងាប់ប្រមាណ ១០០០០ក្បាល ជាហេតុនាំឲ្យមានការបើក ស៊ើបអង្កេតករណីនេះ។ ករណីនៃការងាប់សត្វត្រីនោះ មានគេជឿថា វាបណ្តាលមកពីការស្រុត នៃសម្ពាធសីតុណ្ហភាពនៅ ពាក់កណ្តាលយប់ នៅក្នុងខែឧសភា កន្លងមកនេះ ប្រៀបដូចជារដូវរងាអីចឹងដែរ ។

ប៉ុន្តែ ក្រុម អាជ្ញាធរ មួយចំនួន បានបញ្ជាក់ថា មិនមែនដូច្នោះទេ ដោយក្រុមមន្ត្រីជំនាញចុះដល់ទីតាំង នៃអាងចិញ្ចឹមត្រីនោះ បានបញ្ជាក់ថា ភស្តុតាងដែលរកឃើញនោះ ដោយសារតែខ្វះអុកស៊ីសែន និងទីតាំងនៃ អាង មិនមានអនាម័យ ផងដែរ ។ ដួចច្នេះត្រីនៅលើពិភពលោក ងាយ ទទួ លរង នៃការគ្រោះថ្នាក់ ដួចជាការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី និងសាកល្បងបាញ់អាវុធ ជាដើម៕fish