លោកស្រី នាយករដ្ឋមន្រី្ត យីងទ្បាក់ ត្រូវបានលាឈប់ ពីតំណែង

បាងកក៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី Phongthep Thepkanjan បានថ្លែង ប្រាប់អ្នកយក ព័ត៌មាន របស់ថៃថាគណៈ រដ្ឋមន្ដ្រីបានសម្រេច តែងតាំងលោក Niwatthamrong Boonsong paisanជានាយករដ្ឋមន្ដ្រីស្ដីទី ហើយលោកស្រី យីងឡាក់ក៏ឯកភាព ចាកចេញ ពីតំណែងជា នាយករដ្ឋមន្ដ្រីរបស់ លោកស្រីផងដែរ សូមជំរាបថា លោកស្រី យីងឡាក់ ត្រូវបានតុលាការធម្ម នុញ្ញរបស់ថៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤នេះ៕
Kosal-0063